Günümüzün stresli yaşam tarzı anksiyeteyi ve depresif ruh halini besliyor. Anksiyete ve depresyonun olumsuz etkilerinden kendimizi arındırmamız için yapabileceğimiz yoga pratikleri yaşam kalitemizi artırıyor.

Sanskrit dilinde birleşmek, bir araya gelmek anlamına gelen “yuj” kökünden türeyen ve geçmişi dört bin yıl öncesine dayanan yoga; beden, zihin ve ruhun birleşerek evrenle bir bütün halinde uyumlu ve mutlu yaşamak olarak tanımlanıyor. İlk yoga deneyimi, insanların bitki ve hayvanlar üzerinden keşiflerini kendi bedenleri üzerinde uygulamalarıyla gelişti. Özellikle de hayvanların sahip olduğu özel yeteneklere ulaşabilmek adına bu pratikler uygulandı. Günümüzde oluşan asana (duruş) pratiği de buradan geliyor.

Yoga sisteminin metodolojisi kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyelerdeki gelişimini tam anlamıyla sağlama amaçlı geliştirilmiştir. Terapi bazlı uygulamalar ise kişinin daha sağlıklı olmasını amaçlar. Yoga Terapi programı; bireyin sağlık gelişimini, stres bazlı hastalıkları önlemeyi ve iyileştirmeyi hedefler. Bilinen tedavi yöntemlerine adapte olabilen bir programdır. Yoga terapi teknikleri, problemi en temel seviyeden ele alarak düzeltir. Bedensel anlamda bütünsel düzelme; duygu ve psikolojik seviyedeki yaşamsal enerji katmanlarındaki düzelmelere bağlıdır.

Tümleşik yaklaşımlarla kullanılan çeşitli teknikler yoluyla zihnin bütünsel anlamda sessizliğe, sakinliğe ya da derin gevşemeye ulaşması sağlanır. Özellikle günümüzde yaşanılan çoğu rahatsızlığın stres ve dengeli olmayan yaşam tarzına bağlı olduğu öngörülüyor. Sinir sistemindeki en ufak hücredeki, organdaki ya da dokudaki derin gevşeme hali sağlık düzeyinde çok önemli ve etkilidir.

Yapılan çeşitli araştırmalar yoga terapinin, depresyon ve anksiyeteye karşı olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Asana (duruş) çalışmaları bedeni gevşetirken, zihni de gevşetip pratik yapan kişinin olumsuz düşünce zincirini kırar ve kişi bu halinin içinde farkındalık geliştirebilir.

Kaynak: womenshealth.com.tr

SİTEDE ARA

Go to top