Son katıldığım meditasyon inzivamızda yaptığımız meditasyonlar, meditatif çalışmalar, sohbetler, izlediğimiz filmler, kaldığımız mekan ve içinde bulunduğumuz ortam, orada bulunan herkes ve gezindiğimiz doğadaki biyolojik çeşitliliğe ait olan her şey ile ilgili olarak özet yapmamı isteselerdi eğer, William Blake’in şu şiiri ile yapardım:

 

“ To see a World in a grain of sand

  And a heaven in a wild flower

  Hold infinity in the palm of your hand

  And eternity in an hour.

Bir kum tanesinde bir dünya görmek

Ve bir cennet bir yaban çiçeğinde

Avuçlarında sınırsızlığı tutmak

Ve sonsuzluğu bir vakitte. “

Hayatta her şeyi tam olarak yaşama duygusunu tatmin karlık olarak niteleyebilirim. Bedenen, zihnen ve ruhsal olarak tam ve bütün, hatta mükemmel hissetme hali. İşte bu inziva da hissettiklerim tam olarak böyleydi. Bütünlük hissi, her birimizin arayıp da bulmak istediği kayıp bir ada gibi.

Gözlerimizle dışarı bakarız, oysa 3. gözümüzle içimize döner bakışlarımız. Dışarda aradığımız her şeyin, iç dünyamızda sadece fark edilmeyi beklediğini anladığımızda bütünlüğümüze doğru ilk adımımızı da atmış oluruz.

Bedenimizin her bir hücresinde dünyanın tüm bilgisinin barındığını bilmek, potansiyelimizi keşfetme yolunda atılacak ilk adımdır. Meditasyon yapmak bize, içe bakarak o potansiyele doğru yavaş ama emin adımlarla ilerleme şansı veriyor.

Kalbimizde açan yaban çiçeğini bir kez görüp keşfettiğimizde ise sınırsız sevginin cennetinde yüzerken buluruz kendimizi. Meditasyon fiziksel, psikolojik ve düşünsel alanımızdan ruhsal alanımıza doğru ilerlememizi tam olarak kalbimizde açan bu çiçekle, sınırsız sevginin varlığını bize keşfettirerek ilerletiyor.

Sahip olduğumuz, sonsuz olasılıklarla dolu gökyüzüne bir kez çevirince yüzümüzü, avuçlarımızın içinde maddesel dünyaya ait olanı değil, sınırsız ve sonsuz olan yaşam enerjisini tuttuğumuzu hissetmenin farkındalığı ne heyecan vericidir oysa.

Çünkü o vakit sonlu olandan, sonsuz olana doğru geçiş yapabilir bilincimiz. O’nun bir parçası olduğumuzu ve var olan her şeyden ayrı olmadığımızı, bütünlük içinde bir olduğumuzu fark ettirir bize.

Zaten bildiğimiz ama bildiğimizin farkında olmadığımız bir şeyi, bize şefkat ve bilgelikle hatırlatan değerli hocama ve şiiriyle ilham olan William Blake’e sonsuz teşekkürlerimle.

 

Go to top