Yoga; birçok insan tarafından sadece asanalardan (duruşlardan) oluşan bedensel hareketler olarak algılanmaktır. Bu oldukça eksik bir anlaşılmadır.  

Yoga ile ilgili yapılan tüm araştırmalarda, tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu sonucuna varılmaktadır. Yüzyıllar boyu ustasından öğrencisine aktarılan sözlü metinler, günümüze kadar ulaşmıştır. M.Ö.3000 yılında İndus Vadisindeki bir mağarada kireçtaşından mühürlerin üstünde ve mağaranın duvarlarına resmedilmiş yoga figürleri bulunmuştur. Bunlar yoganın tarihinin ne kadar eski olduğunun kanıtıdır.

Asana dediğimiz yoga duruşları, yoganın görünen yüzü olsa da yoga aslında kadim bir bilim, sanat ve felsefedir. Asanalar sanıldığı gibi öylesine ortaya çıkmış duruşlar değillerdir. Asanaların Hindistan kökenli duruşları isimlerini (çünkü daha sonra Amerikalılar tarafından birçok duruş eklenmiştir) doğadan ve yaşamdan almıştır. Asanalar bedeni bir bütün olarak çalıştırmak, her kası, siniri ve salgı bezini birlikte hareket ettirmek için yüzyıllar boyunca geliştirilmişlerdir.  Asanaları uygularken amacımız kaslı bir bedene değil güçlü ve esnek bir bedene sahip olmaktır. Beden asanaların enstrümanıdır, bedenin güzelleşmesi amaç değildir. Beden bize hizmet eden araçtır, amaç senin özünün, içinde bulunduğu sürece sağlıklı ve zinde kalması ve sana daha iyi hizmet etmesidir. O yüzden yogiler bedenlerinin bakımını ve çalıştırılmasını asla ihmal etmezler, çalıştırırken amaçları sınırları zorlamak ve zarar vermek değil, disiplinle her gün bedeninin müsaade ettiği pratiği yaparak şifa bulmaktır.

Asanalar, Ashtanga Yoganın sekiz basamağının üçüncüsüdür. Asanalar, yama ve niyamalar ile birlikte dış arayışlar olarak gruplandırılmıştır. Sonraki iki basamak iç arayışlar, son üç basamak ise ruhsal arayışlardır. Asanalar yogayı görünür kılıp, bedeni daha iyiye taşırken, sistematik bir şekilde çalışır. Her hareketin bir hizmet amacı vardır. Dr.Motoyama’ya göre asanaların amacı bedensel sağlığı olduğu kadar zihinsel ve ruhsal sağlığı da beslemektir. Asanalar kendinden örnek alınıp ortaya çıkmış diğer fiziksel hareketlerden, işleyiş biçimleri ve hedefledikleri amaç yönünden ayrılır.

Yoga dışındaki fiziksel aktiviteler oldukça hızlı, çabuk ve sonuca kısa yoldan ulaştırmak için zorlayıcı hareketler kapsamındadır. Hareketleri yapan birçok insanın asıl hedefi, bedenin sağlığından çok, fark edilebilen kaslara sahip olmaktır. Oysa asanalar, yumuşak bir biçimde derin nefesler alıp vererek ve dikkati duruşlara vererek ve farkında olarak yapılırlar. Bu farkında olma hali ile beraber yavaşça ilerlerken kalıcı bir bedensel şifaya, sağlıklı bir zihne ve sakin bir ruha varırsınız. Hedef, bedenin sağlığıyla birlikte, içindeki bütünü bulabilmektir.

Geleneksel olarak asanalar zorluk derecesine göre üçe ayrılır; başlangıç, orta ve ileri seviye. Diğer bir ayrımda asanaların hareketliliğine göre dinamik ve durağan olarak yapılmıştır. Dinamik asanalar vücuttaki enerji akışını harekete geçirmeyi ve bedeni ısıtarak esnemeyi kolaylaştırmayı hedefler. Aslında dışarıdan bakıldığında diğer fiziksel aktivitelere benzerler ama amaç bedeni rahatlatmak ve esnetmek, bunun yanı sıra nefes alış verişlerle, akciğerlerin çalışma kapasitesini arttırmak, sindirim ve sinir sistemini güçlendirmektir. Bu dinamik asanaların içerisinde Surya Namaskar (güneşe selam) duruşlarının tamamı ve eklem açıcı duruşlar yer almaktadır. Durağan asanalar duruşlarda daha uzun süre daha yavaş nefeslerle kalınması temeline dayanır. Gücü, dayanıklılığı ve odaklanmayı artırıp yogiyi meditasyona hazırlar. Ayrıca bu asanaların içinde yer alan dönme ve bükülme hareketleri; iç organlar, salgı bezleri ve sinir sistemine masaj etkisi yapıp, rahatlatır.

Uyguladığınız en basit asana bile bedenin ve zihnin iyiliğine odaklanmıştır. Asanaları ilk uygulamaya başladığında sen onları sadece sıradan hareketler olarak değerlendirirsin, o stüdyoya gitmekte bir amacın vardır ve onun gerçekleşmesine odaklanır, asıl gerçeği göz ardı edersin. Asanaları her duruşun farkına vararak uygulamaya başladığında, sende içten dışa oluşan değişim bir mucizedir, sen kendi disiplinin ve sabrınla o mucizeyi yaratmışsındır. Beden asananın aracı olup, seni asıl amaca götürmüş ve sen değişip dönüşmüş, kendinden yeni bir insan yaratmayı başarmışsındır. Daha sağlıklı ve sakin bir hayat sürmek için yoga yoluna çıkmanı tavsiye edenlere kulak ver, mutlaka bir bildikleri olduğunu düşün, asanalar sadece duruş değil yavaşça gerçekleşen mucizenin sihirli değnekleridir.

Çoğunlukla fikrimiz olmayan konularda bolca ön yargımız vardır. Her şeyi bir kenara bırak, bir kez olsun kendine güven, cesaretle bir stüdyonun kapısından gir, belki sende kendi mucizenin mimarı olursun.

Sağlıkla ve esenlikle kalın, hoşça kalın, Namaste.

Go to top