Bütünsel ( Holistik = Fiziksel – Zihinsel – Enerjisel – Ruhsal – Çevresel ) bakışa sahip Alternatif ve Tamamlayıcı sağlık felsefesinde, parçaları tek tek anlamaktan daha çok, bütünü ele almak ve sorunun temeline inmek esastır.

 

 

Bir rahatsızlığın temeli zihindeki küçük büyük, unutulmuş ya da hatırda travmalar ve olumsuz, kaygılı düşünce – inanç kalıpları sonucu oluşan enerji bedenindeki blokajlar, tıkanmalar olarak ifade edilir.

Makrokozmozda ( Evren ) olan her şey mikrokozmozda da  ( İnsan ) vardır. Her ikisi de ritimlere, döngülere sahiptir. Gezegenler de, maddeyi oluşturan atom ve atom-altı parçacıklar da, enerji de hareket eder, sarmal şeklinde döner. Sabitlikte, suyun yosun tutması gibi anormallik ortaya çıkar. Evrende hiçbir şey sabit değildir. Devinim, devamlı gelişim ve evrim içindedir.


Kendimizdeki döngüleri anlar ve çevremizdeki doğa döngüleriyle ahenkli bir hale getirebilirsek,
“rahatsızlık” olarak adlandırılan anormal her bir durum normale dönüşüp otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Çünkü, sorunun temelden şifalanması için bu farkındalık çok önemli bir adımdır. İnsanlar içsel dünyalarının ve evrenin işleyişinin farkına vardıkça, bu duygu-enerji tıkanıklarını çözmede ve tekrar oluşmasını önlemede deneyim kazanırlar. Bu da kişinin kendi kendinin şifacısı olmasında büyük bir kapı açmak demektir.

Ancak şu bir gerçektir ki, kişi hangi tıp alanını kullanıyor olursa olsun, aslında rahatsızlığı ortaya çıkaran neden de, şifalanma süreci de, insanın tamamen kendi içselliğinde, zihinsel ve duygusal dünyasında, bedenin enerji akışında ve yaşam amacını bilmesindedir. Bu yüzden bu doğal yöntemleri öğrenirken ve uygularken ya da uygulatırken, kişinin iç mekanizmalarını öğrenmesi, kısaca kendini tanıması ve sevmesi iyi-leşme sürecinde büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Sağlıksız olmak çok anormal ve doğaya yaradılışa aykırı.

O zaman haydi kendimizi bilelim, farkına varalım ve doğal yollarla kolaylıkla iyileşelim.

 

SİTEDE ARA

Go to top