Yoga ülkemizde birçok insanda olduğu gibi özellikle orta yaşlı popülasyonda son yıllarda beğeni kazanmaktadır. Antalya’da bulunan belediyeler ise bu gereksinimin farkındadır ve vatandaşlarına ücretsiz yoga kursları açmaktadırlar.

Bu kurslara rağbet oldukça fazla olduğundan, kısa sürede mevcut kontenjanlarını aşan başvurular ile dolmaktadır. Belediyeler yoğun taleple karşılaşmaktadırlar. Yoganın özellikle meditatif, ruhsal ve bedensel etkilerinin yararını gören katılımcılar, bu etkinliklere devam etmektedirler. Mevcut sporsal etkinliklerin yanı sıra yoga, tamamlayıcı bir yöntem olarak katılımcılar tarafından kabul görmektedir. Bireylerin denge, esneklik ve kuvvet gelişimine etkilerinden dolayı, katılımcılar kısa vadede yaşlanmaya bağlı birçok sağlık sorunlarının azaldığını görmektedirler. Bu metne eşlik eden fotoğraflar Antalya’da hala devam etmekte olan ücretsiz yoga kurslarına ilişkin görüntüler içermektedir.


Yoga etkinliğini inceleyecek olursak, yoganın dini bir eylem olmadığını görmek mümkün olacaktır. Yoga daha çok beden, zihin ve ruhun ahengini kurup, içsel huzur ve kurtuluşa varmayı hedefleyen bir eylemdir. Yoga laik bir yaklaşımdır ve birey hangi dine mensup olursa olsun yararlı olabilir. Bireysel inançlara müdahale etmez, sadece içsel tekamülü sağlamaya çalışan bir araçtır. Yoganın birçok ekolü bulunmaktadır ve insanın zihninde bulunan “maymunu” sakinleştirmeyi hedefler.   

Yaşlanmakta olan nüfus bağlamında yogayı ele alacak olursak, yoganın yararlı olabileceğine dair bulgular bulunmaktadır. Küresel ölçekte nüfusun hızla yaşlanması ve yaşlanmaya bağlı sağlık sorunlarının birçoğunun erken yaşlarda edinilen olumlu alışkanlıklarla önlenebileceği bilinmektedir. Bu çerçevede çok erken yaşlarda bireylere iyi beslenme, hareket etme, zararlı alışkanlıklardan kaçınma, ruhsal esenliğin korunması gibi konularda tedbirli olmaları önerilmektedir. Ancak sıklıkla bireylerde gelişen bu bilgi birikimi ne yazık ki gündelik eyleme geçmemektedir. Bu da zamanla bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişmelerine neden olmaktadır. Şu anda tüm otoriteler, kronik hastalıkların önlenmesinde ve ortaya çıktıklarında olumsuz etkilerini önlemede özellikle hareketin ve beslenmenin üzerinde durmaktadırlar. Bunları uyumun, sağlıklı yaşlanma ve uzun ömre katkısının olabileceği bildirilmektedir.

Yoga bu çerçevede hemen bedensel etkinliği arttırıcı bir araç olarak devreye girmektedir. Hareketi arttırdığı gibi beden, ruh ve zihin bütünlüğünü sağlamaya da yaramaktadır. Yani önerilen çok boyutlu müdahalelere tek elden hitap etmektedir. Denge ve hareketliliği arttırdığı gibi, kardiyometabolik sağlığa, bilişe, yaşam kalitesine ve uyku kalitesine katkıda bulunabilmektedir. Buna ilave olarak öznel esenlik algısı ve ruh sağlığına olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Yoga, dayanıklılık/ aerobik yüklenmeler sağlayan koşu, bisiklete binme ya da yüzme gibi sporsal etkinliklerin etkisini yaratamamakla birlikte, esneklik ve denge gelişimine katkıda bulunarak, yaşlı bireylerde sık görülen düşmelerin önüne geçebilmektedir. Sağlıklı yaşlanma, ömrü uzatmaktan ziyade esenlik ve huzur içinde yaşlanmayı hedefler. Yoga da bir araç olarak buna katkı sağlamaktadır.

Yoga oldukça sağlıklı ve güvenli bir uygulamadır. Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Katılımcılar deneyimleri ve bedensel kapasiteleri ölçülerinde yoga yapabilirler. Yoga stüdyolarına gidemiyorlarsa dahi evlerinde, kaldıkları kurumlarda bir video eşliğinde ya da ustalaşmışlar ise kendi kendilerine de yoga uygulamaları yapabilirler. Herhangi bir donanım ve spor tesisine ihtiyaç duyulmaz yogada. Yoga matını serebildiğiniz her yerde yoga yapmak mümkündür.   

Hatha Yoga'nın önemli üstadlarından B.K.S. Iyengar’a göre “Yoga bir kez yakıldığında asla sönmeyecek olan bir ışıktır. Ne kadar iyi uygularsanız, ışığınız o kadar canlı olacaktır.” Bop Harper ise yogayı gençlik iksirine eşdeğer görür. Gençliğinizin ise omurganızın esnekliği ölçüsünde olduğunu söyler.   

Kaynaklar:

  1. Stephens I. Medical Yoga Therapy. Children (Basel). 2017;4(2):12. Published 2017 Feb 10. doi:10.3390/children4020012
  2. Östh J, Diwan V, Jirwe M, et al. Effects of yoga on well-being and healthy ageing: study protocol for a randomised controlled trial (FitForAge). BMJ Open. 2019;9(5):e027386. Published 2019 May 29. doi:10.1136/bmjopen-2018-027386
  3. Taneja DK. Yoga and health. Indian J Community Med. 2014;39(2):68–72. doi:10.4103/0970-0218.132716
  4. Chandratreya S. Yoga: An evidence-based therapy. J Midlife Health. 2011;2(1):3–4. doi:10.4103/0976-7800.83251
  5. Woodyard C. Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of life. Int J Yoga. 2011;4(2):49–54. doi:10.4103/0973-6131.85485
  6. Hatha Yoga Quotes. Erişim: https://www.azquotes.com/quotes/topics/hatha-yoga.html . Erişim tarihi: 05.01.2020.
Go to top