Bağışıklık sistemi belki de vücudumuzun en anlaşılamamış ve karmaşık sistemlerinden biri. Son 150 senede öğrendiğimiz her taze bilgi henüz keşfedilmemiş yeni ufuklar açıyor önümüze ve karmaşıklığa yeni bir boyut ekliyor.

Mikrop hastalık ilişkisinin yeni yeni anlaşılmaya başladığı, Pasteur ve Koch’un yüzyılların Miasma ve Kendiliğinden Türeme kuramlarını nihayet rafa kaldırdıkları 1860’lı yıllarda vücudun bu mikroplarla nasıl savaştığını ellerindeki basit mikroskoplar, bitmez tükenmek bilmeyen sabır ve gözlem yetenekleriyle anlamaya çalışan bir avuç bilim insanı atıyor immünoloji-bağışıklık biliminin temellerini. 1901 yılında ilk kez verilen Tıp ve Fizyoloji Nobeli bu öncülerden von Behring’e veriliyor Tüberküloz çalışmaları nedeniyle. Takip eden 12 yıl içinde 5 ödül daha bu alandaki çalışmalara gidiyor ama 1908’de Erlich ve 1913’de Richet’in ödülleri özellikle önemli çünkü bağışıklık-immunity, allerji, anaflaksi,ve günün moda kelimesi “antikor” da onların çalışmalarıyla günlük lisana yavaştan yerleşmeye başlıyorlar.

Erlich daha 1890’lı yıllarda, difteri antitoksini üzerine çalışırken türetiyor bu kelimeyi “antitoxicher-körper, zehir karşıtı gövde, madde” olarak. Almancası giderek İngilizce’de “antibody”, Fransızca’da “anticorps”, oradan da Türkçe ’ye antikor olarak yerleşiyor. Ayni yıllarda Macar araştırmacı Lazslo Detre de ilk defa “antigenes-antijen” kelimesini kullanıyor, antikor üretimine neden olan etken olarak.

Bağışıklık sisteminin en basit tarifi kendi takımından olduğunu anladığı maddeler, antijenler(self) ve kendisinden olmayan antijenler(non-self) arasındaki ayrımı yapabilmek ve vücudun yabancı işgaline uğramaması, uğradıysa kurtulabilmesi için  sistemi devreye sokmak olarak yapılabilir. Bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları sistemin ne kadar karmaşık ve bilinmezlerle dolu olduğunu sürekli olarak göstermeye devam ediyor, öyle ki dünya savaşları sırasında sekteye uğrayan Nobel Tıp ve Fizyoloji ödüllerinden 1920’den itibaren verilebilenlerin yaklaşık 20 tanesi en sonuncuları 2016 ve 2018 olmak kaydıyla da bu konudaki çalışmalara gidiyor.

Çok karmaşık bir sistem bile olabildiğince basitleştirilerek tarif edilebilmelidir ilgilenenlere. Bağışıklık sistemini de belki en iyi devletin “güvenlik” sistemleri örneğinden anlatabiliriz. Bu sistem de  “gerekirse ölmeyi emrederek” elinde kılıcı ön cepheye yolladığı basit hücrelere-makrofajlar- ve düşmanın yaklaştığını uzaktan sezerek merkeze “düğmeye bas” emri veren yüksek teknolojiye sahip haberleşme sistemleri ve balistik nükleer silahlara sahip. Vücudun duvarlarla(deri) çevrili olmayan tüm giriş kapıları (gözler, burun, ağız boşluğu, sindirim ve üreme kanallarının açıldığı noktalar) yoğun olarak Lenf sistemi diye bilinen sistem elemanları ile kontrol altında. Buralardan gelen sinyallere bağlı olarak verilen bağışıklık yanıtları arasında “antikor” yanıtı en gelişmiş teknolojinin eseri. Değişik durumlar için üretilen değişik antikor grupları var, IgA, IgM, IgG, IgD ve IgE olarak bilinen. Bunların her biri milyonlarca değişik “antijeni” bloke edebilecek birer kilit sistemi içeriyorlar ve duruma göre üretiliyorlar, yani vücudun önceden o antijenlerle karşılaşmış olması gerekiyor, bir nevi karakollardaki suçlu listesi, aranıyor ilanları gibi, görüldüğünde derdest edilebilmek için. Bu noktada iki olası istenmeyen durum ortaya çıkabiliyor, ya ilk saldırı o kadar şiddetli oluyor ki ön cephedeki savunma yetersiz kalıyor ve savaş kaybediliyor, ya da bazen olduğu gibi dış düşmanlar, iç düşmanlar karışıyor ve vücut bilerek kendi hücrelerine de saldırmaya başlıyor. Bunun vücuttaki karşılığı otoimmün hastalıklar şeklinde, politikadaki karşılığı da diktatörlükler şeklinde ortaya çıkıyor dünyadaki birçok örneğinde gördüğümüz gibi.

İlk savaş başarıyla verildiğinde ilk antikorlar da oluşmuş oluyor genellikle. Bu antikorların bir kısmı kısa ömürlü (IgA ve IgM) bir kısmı ise daha uzun ömürlü(IgG) olarak bir müddet dolaşımda kalıyorlar ve güvenliği sağlıyorlar, ama hepsinin de belirli bir ömrü var. Sistemin esas başarısı ise “hafıza” hücresi olarak bilinen hücrelerin akıl sağlığına bağlı. Bu hücreler “düşman” olarak şifrelenmiş benzer bir hücre sisteme girer girmez artık ne üreteceğini bilen antikor üretim merkezlerine sinyali vererek bu defa çok daha hızlı ve üst derece bir bağışıklık yanıtını devreye sokuyorlar. Bu hafıza hücreleri de “ömürlü” maalesef, ama oldukça uzun ömürlüler. İnsan vücudu genellikle 15 yaş civarında hemen bütün olası hastalık yapıcı organizmalarla karşılaşmış ve gereken “hafızayı” oluşturmuş durumda oluyor. Bu ilk nesil hafıza hücreleri 20-30 yıl arası gerekli korumayı sağladıkları içindir ki o yaşlar genellikle daha sağlıklı geçiyor enfeksiyon hastalıkları yönünden. Bu yaşlardan sonra yetişen hafıza hücreleri daha kısa ömürlü olsalar bile gene de 10-15 yıllık korunma sağladıkları biliniyor ama bu nedendendir ki 65 üzerinde enfeksiyonlara direnç azalabiliyor.

Bir mikroorganizmanın sizi hasta edememesi için ya ilk karşılaştığınızda bağışıklığınızın ön cephe elemanlarının onu erken dönemde ortadan kaldırabilmesi, ya da hızla verebileceğiniz bir antikor yanıtının hazırda olması gerekiyor. Her iki durumda da en önemli faktörlerden birinin maruz kaldığınız mikrop miktarı , bağışıklığınız ne kadar iyi olursa olsun yoğun mikroba maruz kalmak antikorlarınız olsa bile hastalıktan korumak için yetmeyebiliyor. Antikor oluştuğunun gösterilebilmesi ise temelde bağışıklık yanıtınızın yeterli düzeyde olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bunun sayısal değerlerinin koruyuculuk ile ne kadar bağlantılı olduğu ancak uzun süre gözlemle anlaşılabilen bir gerçeklik olacaktır ama ilk planda dikkatli davranmak ve ölçülebilir bir bağışıklık yanıtının varlığı mevcut pandemide yaşamı kolaylaştıracak bir gelişme olarak kabul edilmelidir.

Aşıdan sonra antikor baktırma isteğini anlaşılabilir ve iyi kullanılırsa son derece yararlı olabilecek bir girişim diye düşünüyorum. Bu bilginin ilk etapta en önemli yararı etkinliğine biraz da şüpheyle bakılan Sinovac aşısına olan güveni sağlaması oldu, aşının bağışıklık yanıtını uyardığı artık kuşkusuz bir gerçek. Diğer bir gerçek de her bünyenin ayni yanıtı vermediğinin bilinmesi. Bu nedenle antikor seviyeleri beklenen düzeyin altında kalanların belki de bunu bilip 3.,4. rapelleri ya da başka aşıları denemesi önemli olacaktır. Antikor tayinlerinin, ve önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte seviye ve olası hastalık durumlarının dikkatli takibinin en önemli yararıysa bağışıklık konusundaki bilgilerimize katabileceği muazzam zenginlik olacaktır. Bunun başarılabilmesi için  " Söz uçar, yazı kalır" sözündeki gibi antikor tayinlerinin o bilgiyi değerlendirecek kurumlar, merkezler, araştırmacılarla paylaşılması ve kaydedilmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu hatırlatmakta yarar var.

 

Yazının son sözünü tekrar vurgulamak isterim, herkes körlerin filleri tarifi gibi tuttuğu yeri kaydedebiliyor aklına;

1.Aşılı olsanız ve antikor seviyeleriniz çok yüksek olsa bile yoğun mikroba maruz kalmak sizi hiçbir hastalıktan korumayacaktır. Covid gibi kolay bulaşan bir mikroptan korunmak için önlem mutlaka şart.

2.Antikor seviyeleriniz ve koruyuculuk arasındaki ilişki belli değil, ama antikor varlığı önemli bir korunma sisteminin devrede olduğunun göstergesi, en azından kafanız daha rahat olabilir. Aşılı, antikoru olan ve dikkatli yaşayan dostlarınızla Haziran’da bir masa etrafında keyifle buluşabilirsiniz diye düşünüyorum.

3.AŞINIZI-HANGİSİNİ BULURSANIZ- OLUN

SİTEDE ARA

Go to top