2 Haziran 2020’de Uluslararası Yoga Federasyonu (IAYT) “Yoga Terapi” tanımını değiştirdi ve yayınladı. Hepimiz için kısaca -özetleyerek- çevirmek istedim.

Students/clients için öğrenci, well-being terimi için ‘mutluluk’ kullandığımı belirtmek istiyorum. Ve tam bu noktada yoganın direkt mutluluk sözü vermediğini ya da hayat amacımızın mutluluk olmadığının altını kırmızı kırmızı çizdiğini bildiğimi okuyuculara hatırlatmak istiyorum. Her cümlede iyi olma durumu, genel iyilik hali, bütünsel mutluluk vs. demek istemedim ama aslında happiness değil yazıda geçen (kaldı ki “iyi olma durumu” teriminden insanların tam olarak ne anladıkları konusunda şüphelerim var... İngilizce sözlük tanımı aslında şöyle bir şey “the state of being comfortable, healthy, or happy” o yüzden ben mutluluk kullanmayı tercih ettim).

Yoga Terapi, bireylerin sağlık ve mutluluklarını desteklemek için yoga pratiklerinden ve ilkelerinden oluşan profesyonel bir uygulamadır. Yoga pratiklerinin yanı sıra, kişiye özel durum değerlendirme, amaç belirleme ve günlük alışkanlıkların yönetimini içeren terapötik ilişkileri de kapsar.

Yoga, kendini araştırmanın, kendini dönüştürmenin ve kendinin farkında olmanın bilimsel bir yöntemidir. Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Kökleri ‘Veda’ lara, kadim yazıtlara ve olağanüstü zenginlikte dilden dile aktarılan öğretilere uzanır.

Yoga geleneği, insanlığı beden, nefes, zihin, akıl, duygular ve bunların birbiri arasındaki etkileşimi olan çok boyutlu bir sistem olarak görür. Yoga, doğru bir pratiğin bu boyutlarda değişime yol açacağı temel prensibi üzerine kurulmuştur ki, bu kişinin değişmeyen doğasından ayrıdır. Geleneksel Yoga uygulamaları, asana (yoga pozu), pranayama (nefes çalışması), meditasyon, mantra, zikir, mudra, seremoniler ve disiplinli bir yaşam şeklinden oluşur, ancak sadece bunlardan ibaret de değildir.

Yoga Terapi hayatımızda ıstıraba neden olan semptomların kontrol altına alınması, azaltılması ve yok edilmesini amaçlar. Hastalıkların altında yatan sebeplerin, oluşmasını veya yenilenmesini önlemeye yardımcı olarak bireyleri daha sağlıklı ve mutlu olmaya taşır. Hem de öğrencinin içinde bulunduğu durumuyla ilişkisini değiştirmeye ve yine içinde bulunduğu duruma yaptığı tanımı değiştirmesine yardımcı olur (yani kendi haline yaklaşımı). Yoga Terapi uygulamalarında, öğrenci ve terapist arasındaki ilişkinin sağlam olması ve öğrencinin pozitif yönde değişimi için, uzmanlaşmış eğitim ve beceri gerekir.

Yoga Terapi, kardeş bilimi olan Ayurveda temeli üzerine kurulmuştur. Yaşayan bir gelenektir, bu nedenle evrilmeye, gelişmeye devam eder; modern sağlık bilimlerinden de kendini besler. Faydası gittikçe artan bilimsel araştırma sonuçlarıyla desteklenmektedir ki bu terapötik bir bilim dalı olarak değerinin anlaşılması ve kabul görmesi için katkıda bulunmaktadır.

——

Buradan yola çıkarak diğer birkaç tanıma daha yer vermek istiyorum.

Eski IAYT tanımı şunun gibi bir şeydi;

(2012) Yoga Terapi; yoga pratiklerini ve öğretilerini kullanarak, kişilerin daha sağlıklı ve iyi olma haline doğru ilerlemesine izin veren bir süreçtir. (Olması gerekenin onda biri bir tanımmış, iyi ki yenileme yapmışlar.)

(2014) IAYT başkanı, Janice Gates tanımı ise şöyleydi:

Yoga Terapi insanı bir bütün olarak ele alır. Fiziksel tedavi için tamamlayıcı bir yöntem olabilir ancak Yoga Terapi’de sırt ağrısının duygusal bir nedenden de kaynaklanabileceğini, yaşam tarzı ile ilgili olabileceğini, yaşamdaki bazı davranış kalıplarının kişiye hizmet etmiyor olabileceğini de göz önünde bulunduruyoruz. (... ki, Ayurveda temeline dayanır cümlesi de buralardan geliyor.)

Gary Kraftsow - American Viniyoga Enstitüsü Yoga Terapi Tanımı:

“Patanjali yoga geleneği ve Ayurveda sağlık sisteminden gelen Yoga Terapi, kişinin her seviyede sağlıkla ilgili sıkıntılarıyla baş etmesi, semptomların azaltılması, dengeye gelmesi, yaşam gücünün artması ve genel durumunun iyileşmesi için, yoga tekniklerinin ve pratiklerinin adapte edilmesi ve uygulanmasıdır.”

Ganesh Mohan - Svastha Yoga and Ayurveda Yoga Terapi Tanımı:

Yoga Terapi bireylerin hastalıklardan özgürleşmesi ve daha iyi bir sağlığa ulaşmasını sağlamak için yoga uygulamaktır.

Richard Miller tanımı (bu benim favori tanımım):

Yoga Terapi, kişinin fizyolojik, psikolojik veya ruhsal amacına ulaşması için yoga ilkelerinin uygulanması olarak tanımlanabilir. Yama, niyama, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana ve samadhi öğretilerini içeren Ashtanga Yoga’nın öğelerini içermekle birlikte, bunlarla sınırlı olmayan akıllıca düşünülmüş adımlardan oluşan bir yoldur. Ayrıca meditasyon, kadim metin çalışmaları, psikolojik veya ruhsal danışmanlık, zikir, imgeleme, dua ve dini törenler de bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için dahil edilir. Yoga Terapi kişilerin yaş, kültür, meslek, dünya görüşü, zihinsel ve fiziksel sağlık farklılıklarına saygı duyar. Bilgili ve yeterli yogi veya yogini, yoga terapiyi öğrencisinin yaşı, dayanıklılığı ve aktivitelerine, yere ve sürece uygun olarak uygular.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) sağlık tanımını hatırlayalım. “Sağlık sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak, fiziken, ruhen ve sosyal açıdan iyi olma halidir.”

———

Beni tanıyanlar, takip edenler evsiz yurtsuz düşüp, her şeyimi kolilerle annemin evinde bıraktığımı bilirler. Ay hocam acaba yoga terapi tanımını nasıl yapmıştı? Onu da bu yazıya eklesem dediğimde kalakaldım, çünkü yine notlarım yanımda değildi. Yanımdan ayırmadığımsa, şimdiye kadar olan bütün yoga eğitimlerimin notlarımı aldığım sarı defterim.

Benim hem hayatımı, hem sağlığımı, hem yediğimi içtiğimi, dünya görüşümü, adımı, hatta yoga eğitmeni kimliğimi, öğrenciliğimi, aydınlanma yolumuza bakışımı, her şeyimi dönüştüren Paramanand Yoga Enstitüsü’ndeki 500 saatlik Yoga Terapi eğitim notlarımdan da kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Dr. Omanandji’ ye göre yoga nedir, Yoga Terapi nedir?

Lord Krishna:

  1. “Şavatvm Yog Ucchyte!” - Balancing is Yoga!

Dr. Omanandji: Yoga zihnin ötesindeki dengedir.

  1. “Yog Karmsu Kaushlam.” - Perfection in action is Yoga!

Dr. Omamandji: Hayatımızda çoğunlukla hareket yerine tepkiler vardır. Beklentisiz eylem gerçek harekettir ve o Yogadır!

Gurugorkh: “Yogaha sa viyogh” - Yoga is that which removes sorrow. Yoga ıstırabı ortadan kaldırandır.

Swamiji Paramanandgiriji: “No mind is Yoga!” Zihnin olmayışı Yogadır.

Peki hocama göre Yoga Terapi nedir?

Dr. Omanandji: “Yoga Therapy is a journey from disease. Journey from dis-ease to ease!” “Yoga Terapi bir yolculuktur, hastalıktan rahatlığa, hafifliğe yapılan bir yolculuk!”

“Aşk olur, sevgi olur, yoga da olur” der Guruji. Sevgi yapılabilen bir şey değildir, kendiliğinden olur. Birini sevmek için kendinizi zorlamazsınız, seviverirsiniz. Alacağınız bardağı görür görmez beğenirsiniz, kendiliğinden olur. Yoga da kendiliğinden olur. Çabasız dememiz bundandır. Yoga sana olur. Bizim yaptığımız her şey sadece hazırlıktır. Yoga Terapi ise, zihinsel, ruhsal seviyelerdedir. Yoga terapi ve Fizyo Terapi birbirine benzer şeyler değillerdir. Fizyo Terapi’de sadece fiziksel olarak, bedenen orada bulunmanız beklenir ve bu terapi için yeterlidir. Yoga Terapi’de hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhunuzla yani bütün benliğinizle seansta bulunmanız gerekir.

“Enerjinizi doğru kullanmak Yoga Terapidir” der bir de.

Hikayesi şöyle;

Bir karı koca varmış. Koca, karısının kulağının duymamasından şikayetçiymiş ve doktoru aramış. Doktor her ne kadar uzaktan tedavi edemeyeceğini söylese de adam ikna etmeyi becermiş. Doktor kadının ne mesafeden duyup duymadığını anlamak istemiş, ve “bir test yap ona göre ilaç vereyim” demiş.

Adam eve gitmiş ve girmeden, taa bahçeden eşine seslenmeye başlamış; “akşama ne yemek yaptın?”, cevap gelmemiş. Kapıya yanaşmış tekrar bağırmış, yine cevap yok. İçeri girmiş, tekrar sormuş, yine ses seda yok. Mutfak kapısına gelmiş, “akşama ne yemek yaptın?” demiş, yine cevap alamamış. En son eşine iyice yanaşmış ve sormuş, kadın; “5 keredir söylüyorum ya sana pilav yaptım, duymuyor musun beni!!!” demiş :) .... “Kendini bilmek Yogadır!” da der canım öğretmenim.

SİTEDE ARA

Go to top