Her yoga eğitiminin başında en temel esas olan nefes ve nefesin bedendeki farkındalığı üzerinde durularak bu nefesin asanalarla birlikte nasıl senkronize kullanılacağı ve yoga pratiği ile meditasyonda bize en yardımcı kaynak olan nefes özellikle skolyoz yogasında önemle durduğumuz bir konu. 

Farkındalığın kapısının giriş anahtarı olarak adlandırdığımız nefes çalışmaları skolyozda da olumlu etkiler sağlıyor. Skolyoz odaklı yapılan nefes çalışmalarında diyafram kasının 3 boyutlu olarak genişletilmesi hedef alınıyor. Ve nefes çok önemli bir araç olarak bedenimize yardım ediyor. Nefesle birlikte ön gövdede genişleyen, uzayan ve açılan diyafram omurgayı da bu genişlemeye uyum sağlaması için paralel olarak uzatıyor. Yoga nefesi dediğimiz Ujjayi Nefesi bu çalışma için harika bir uygulama. Derin ve yavaş nefes yönetimi ile bir yandan da skolyoz ve skolyozun  her beden üzerindeki eşsiz etkileri konuşunda bireyde çok yoğun bir farkındalık kazanılıyor. Esneklik, yapısal gelişim ve  sadece nefes çalışmalarıyla bile ağrılarda bile hafifletici ve rahatlatıcı etki görülebiliyor.

Karın kasları hem nefes çalışmaları hem de asanalar ile sürekli güçlenirken omurgadaki ağırlığı azaltmayı ve bedende önemli bir destek merkezi oluşturmayı hedefliyor. Yoğun yapılan karın çalışmaları ile özellikle bel ve denge noktası olan kalça üzerindeki yük azaltılıyor. Bir çok spinal  twist hareketi içeren asanalar ve sırt çalışmaları ile kürek kemikleri üzerindeki ağırlık ve kavis oluşturan kaslar yumuşatılarak rahatlatılıyor. Ayrıca skolyozdaki 3 boyutlu eğim ve rotasyonlardan oluşan sıkışmalara ve sertleşen kaslardan dolayı biriken enerjinin yarattığı sıkıntı ve ağrıların da twist içeren asanalar ile yumuşatılması amaçlanıyor . Bu noktada ise hem yoga hareketlerinin hem de nefesin bir arada kullanılması büyük fayda sağlıyor. Şu sıralar stres kası olarak pek popüler olan değerli kas psoas, yoğun çalıştığımız kaslardan biri. Çünkü denge merkezimiz olan kalçayı öncelikle stabilize etmek esas olarak amaçlanıyor. Ayrıca lumbar ve sakral omurgadaki sıkıntılar bu kas üzerinde olumsuz etkiler yaratarak bedenin denge merkezinde sıkıntılara yola açıyor. Bu nedenle psoas kasları postür açısından çok önemli kaslar, psoas odaklı çalışmaların duruşa çok faydası olduğunu gözlemliyoruz.

Omurga yoganın çok öncelikli bir konusu, bizim derslerimizde de sağlık ve gençlik kaynağı olan omurgamızın olabilecek en iyi koşullarda hayat standardımızı yükseltmesi hedefleniyor. Neredeyse büyün yoga asanalarında doğal pozisyonunda, düzgün, sağlıklı ve esnek bir omurga hedeflenir. Bu nedenle omurga ile ilgili yaşanan sıkıntılarda özellikle kifoz, skolyoz gibi omurga sağlığını etkileyen sorunlarda yogadan olumlu destek almak mümkündür.

Skolyoz yogasında önemle kullanılan bir başka çalışma alanı ise bacak ve ayaklar. Skolyoz baştan aşağıya bütün beden üzerinde etkisini gösterdiğinden dolayı bu etkiyi minimize etmek için ayak parmaklarının duruşundan göz bebeklerine kadar sinir sisteminin etki alanı olan her noktada yoga terapisiyle müdahale ederek optimal bir sistem yaratmak mümkün. Bu hem dengeyi arttırmak hem de sistem harabiyetini minimize etmek için her türlü bağlantıdan fayda almak demek. Diz arkalarının açılmasına yönelik yapılan birçok asana ile uzayan ve güçlenen hamstringler sayesinde bel ve kalça kasların üzerindeki yükün alınmasıyla omurganın serbestlik kazanması yönünde çok fayda görüyoruz. Aynı zamanda ayak tabanının doğru kullanımı ile hem kalça bölgesi yani denge merkezi stabilizasyonu sağlanırken hem de sinir sistemi yönetimi güçlendirilerek bireyin beden ve denge üzerindeki kontrolünü amaçlıyoruz. Iyengar yogada kullanılan duvar halatları ile ters duruşlarda omurga serbestlik ve uzama kazanırken, simetrik çalışmalar ile bedenin sağ ve sol bölgelerinde eşitlik yaratmak amaçlanıyor.

 Duvar halatlarıyla yapılan asılmaların yanı sıra skolyoz terapisinde yogada bir çok destek elemanı kullanılabiliyor. Örnek olarak psoasın stabilizasyon yaratması için ayaktaki duruşlarda bloklardan fayda sağlarken, yoga kemerleriyle özellikle bacakların uzatılması ve dizlerin açılmasında ciddi olarak etkiler görebiliyoruz. Bolster olarak adlandırdığımız özel yoga yastıklarını bilhassa Restoratif yogada kullanıyoruz, uzun süreli asana duruşlarında omurgaya destek olan ve postürün düzeltilmesine yardım eden bu yastıklar aynı zamanda masaj görevi görerek oluşan ağrıların da azaltılmasına yardımcı oluyor.

Skolyoz bedenin bütün mekanizmalarındaki dengeyi etkiliyor, bu etkiler sadece fiziksel bedende değil aynı zamanda enerji bedenimiz üzerinde de görülebiliyor. Bu nedenle sadece asanalarla değil, enerjiyi dengelen nefes ve enerji çalışmaları ve enerjinin çok etkili olduğu sinir sistemi dengesine yönelik göz çalışmaları gibi sistemsel çalışmalar yaparak dengeyi baştan inşa ediyoruz. İlerlemek, gelişmek ve güçlenmek istiyorsanız sadece salt bir pratik değil zorluklar karşınıza geldiğinde bunlara meydan okuyarak üstesinden gelebilecek azme ve öze olan çok derin inanca da ihtiyacınız var ki kaynak size bütün imkanları sunsun. Yoga her açıdan bakıldığında büyük bir meydan okuyuş ve hangi noktadan başlarsanız başlayın ilerlemek yönünde her zorluğu alt edişiniz sizi bir sonraki aşamaya taşıyarak geliştiriyor. Hem kendi yoga yolculuğumda hem de benimle birlikte bu yola devam eden skolyozdaşlarımla birlikte skolyoza ve verdiği tüm sıkıntılara minnet duyarak ve meydan okuyarak günden güne farkındalığımızı yükseltmeye, enerjimizi, dengemizi ve yaşam standardımızı artırmaya devam ediyoruz. 

SİTEDE ARA

Go to top