Eskiden, bir narın ortasında yaşadığım sırada tanelerden birisinin şöyle dediğini duydum: ”Bir gün bir ağaç olacağım ve rüzgar dallarımın arasında şarkı söyleyecek ve güneş yapraklarımın üzerinde dans edecek ve bütün mevsimler boyunca güçlü ve güzel olacağım.” 

Sonra bir başkası konuşup dedi ki: 
“Ben de senin kadar genç olduğum zamanlar böyle hayaller kurardım ama artık her şeyi ölçüp tartabiliyorum ve bütün umutlarımın boş olduklarını anladım.”

Ve üçüncü tane konuştu: 
”Bize böyle güzel gelecek vaad eden hiçbir işaret göremiyorum.”

Ve bir dördüncüsü; “Fakat böyle güzel bir gelecek yoksa hayatımız ne kötü olur!”

Bir beşincisi; “Ne olduğumuzu bile bilmezken niçin ne olacağız diye çekişiyorsunuz”

Ve yedincisi dedi ki; “Her şeyin ne olacağını biliyorum ama bunu sözcüklere dökemiyorum”

Sonra sekizinci konuştu ve dokuzuncusu ve sonra daha bir çokları, sonra hepsi birden konuşmaya başladılar ve bir sürü ses arasında hiç bir şey anlayamaz hale geldim.

Ve tam o gün çekirdekleri az hemen hemen sessiz olan bir ayvanın içine taşındım.

Halil Cibran
Go to top