Swami Rama'nın bu konuşmasını izlerken Türkçe açıklamasını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Bağlı olmamak, saf sevgi demektir. Bağlı olmamak, bir nesne bulunmadan sevmek demektir.

Sizin sevginizde yanlış olan bir şey var. Bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Sevilecek birine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunun anlamı, sevginizin o kadar fakir, güçsüz ve zayıf olduğu ki bir dayanak aradığıdır. Çünkü bir nesneye ihtiyaç duyuyor.

Sevmek için küçük bir bebeğe ihtiyaç duyuyorsunuz, birisine ihtiyaç duyuyorsunuz, bir eşe, birine, etten ve kemikten bir çuvala ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve eğer devam edersen sevdiğin adamın artık evlenmiş olduğun adam olmadığını görürsün. Hassas, kibar ve arkadaş canlısı gözükürken artık her şey değişmiştir.

Bu uçup giden şey sevgi olarak nitelendirilemez. Bu bağlılıktır. Sevginiz, bağlı olmama ile ayrılamaz şekilde iç içe geçtiğinde bu sevgi daha ulu bir sevgi olarak nitelendirilir.

Siz bir ev sahibisiniz, uygulama ile elde edeceğiniz beden değil, bedene çoktan sahipsiniz. Öteden bir şey elde edeceksiniz; o yöneten, düzenleyen, içinizdeki bilincin gerçek etken merkezidir, Atman.

Amacı unutur ve dış dünyaya daha da çok genişlersiniz. Sevginiz ete sınırlı kalır ve o beden denilen çerçevenin içine gitmezsiniz. Bedenin ötesindeki merkez olan Atman’a gitmezsiniz.

Büyümeyen sevgi, sevgi değildir. O zaman nedir? Ona bağlılık denir. Bağlılık tüm ıstırapların anasıdır.

Swami Rama

Go to top