Yazdır
Kategori: Kişisel Gelişim


İlkçağ Yunan filozoflarından Heraklit’le özdeşleşmiş bir deyiş; Panta Rhei – Her şey akar…

Aslında Heraklit’i daha ziyade  “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz!”  sözüyle biliriz.  Ve o sözün devamında ekler, der ki “Nehir akar ve ikinci kez girdiğiniz su, artık o aynı nehir değildir, değişmiştir!”

Değişim, sonsuz bir döngüdür; muhakkak yaşanması gerekir ve yaşanır, ilerlemek için şarttır. İnsan hayatıyla sınırlandırılamayacak kadar genel bir kavramdır zira evrenin kendisi dinamik bir yapıdadır ve tabiri caizse sonu başı olmayan bir süreç boyunca sürekli değişmektedir.

Değişim sonsuza dek devam eder, değişiklikten başka hiçbir şey devamlı değildir.

Panta Rhei’de özünde bundan bahseder ve Heraklit şu sözleri söyler “Evren, boyuna akan bir süreçtir, başı-sonu olmayan bir değişmedir. Hiç durmayan bu değişme içinde kalan, sürüp giden hiçbir şey yoktur…”

O halde bu, en çaresiz hissettiğimiz anların da geçeceğinin işareti değil midir?

Kapana kısılmış gibi hissettiğimiz, karanlık kuyunun dibinde olduğumuz zamanların geçiciliğini hatırlatmaz mı bize?

Panta Rhei, her şey akar… Ah! Bırakalım da aksın o zaman…

Kalbimle kucaklıyorum.