Öncelikle şuradan başlayalım: Tarot, böyle kullanılsa da fal değil, bilinçdışını okuma sanatıdır. Kartlar sadece olasılıkları sizin bilinçdışınızın kartlara yansımasından yola çıkarak söyler. Tarot okuma sezgilerle yapılan ancak teknik bir iştir. Tarot, kişinin bilinçdışıyla bağlantı kurmasına yardımcı olur ve bu anlamda psikolojik bir rehber olarak da kullanılabilir.

Tarot kartları 22 Büyük Arkana kartı ve 56 Küçük Arkana kartından oluşur. Bilindiği kadarıyla yaklaşık beş yüz yıldır büyük oranda kehanet yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Tarot’un ortaya çıkışıyla ilgili farklı varsayımlar vardır. Bazılarına göre 1600 civarında bulunmuş, Büyük Arkana kartları eski Mısır’dan Avrupa’ya gelmiştir. Söylenceye göre kartlar Musa’nın Mısır’dan Filistin’e gidişiyle oraya ulaşmış ve İbrani alfabesinin 22 harfinde semboller tanımlayan gizli Yahudi öğretisi Kabala ile bağlantısı vardır. Zaman zaman Aziz Yuhanna’nın 22 bölümden oluşan İncil bölümü de tarot ile ilişkilendirilmiştir. Varsayımları saymazsak tarot’un ne zaman ortaya çıktığı net olarak bilinmemektedir.

22 Büyük Arkana kartları insanın yaşam yolculuğunun arketipik sembolleri olarak okunabilir. Tarot kartlarının anlamlarını öğrenip bağlantıları kurabildiğimizde yaşamın önümüze sunduklarını, görevleri, problemleri, dersleri ve güzelliklerini daha net görebilir, içsel bir yolculuğa çıkabiliriz.

Anlatılan en eski hikâyelerde bile imgeler ve yolculuk bize tanıdık gelir çünkü kolektif bilinçdışımızda (bkz. Jung) bu semboller yer alır. Filolog Walter Burkert’e göre hikâye şöyle gelişir: “Başlangıçtaki bir kayıp ya da yüklenilen bir iş, kahramanın üstesinden gelmesi gereken büyük bir görev haline gelir. Yola çıkar, yol boyunca düşmanlara ve kendisine yardım edenlere rastlar, azimli ve büyülü bir çekicilik kazanır, rakibiyle karşılaşır, onu yener ve çoğunlukla bu süreçte bir iz alır, aradığı şeyi elde eder, eve dönüş yoluna çıkar, peşindekilerden ve rakiplerinden kurtulur. En sonunda bir düğün ve tahta geçme töreni vardır.” Bu yolculuğun her adımını tarot’un 22 Büyük Arkana kartında bulabiliyoruz.

Her hikâye bir kahramanla, birçok hikâye “budala” bir kahramanla başlar. Joseph Campbell’in bahsettiği Kahramanın Yolculuğu’nun yapısı bize bugüne kadar anlatılmış bütün hikâyelerin arketipik bir şablonunu çıkarır. Kahramanın Yolculuğu da, tarot da “budala” (bkz. tarottaki Joker -diğer ismi The Fool- kartı) ile başlar. Babanın gözde oğlu beceriksiz çıkar ve büyük görevi “acemi çaylak, budala” küçük oğlu başarır. İşin ilginci bunu ne kendisi ne de başkaları ondan beklemiştir. Tarot kartlarının anlattığı hikâye de budalanın hikâyesidir.

Hikaye Joker kartıyla başlar, Dünya kartıyla biter. Dünya kartının anlamı; bütünlük, doğru yerde olmadır. Yaşamdaki duygusu ise neşe, evini bulmuş olmadır. Hayattaki görevini, yerini bulmuş insan Dünya kartındadır diyebiliriz.

Yaşam yolculuğumuza budala olarak başlarız. Dışarıdan bir çağrı gelir (Maceraya Çağrı) ve çoğu zaman bu çağrıyı önce reddederiz (Çağrının Reddi). Sonra bir akıl hocasıyla (Rehberle Tanışma) tanışırız ve çağrıyı kabul eder, eşiği (Eşiği Geçiş) geçerek içinde bulunduğumuz sıradan dünyadan çıkarız. Artık maceraya, başka bir dünyaya atılmışızdır. Karşımıza sınavlar, dostlar, düşmanlar (Sınavlar, Dostlar, Düşmanlarla Tanışma) çıkar. Çile çekmeye hazırlık (Çileye Hazırlık) yapar ve büyük düşmanla (Mağaranın en derin yeri) savaşırız. Kıymetli bir ödül kazanmışızdır; (Ödül) bu çoğu zaman hayata dair önemli bir bilgi olur. Bulunduğumuz yere, sıradan dünyamıza geri dönmek (Geri Dönüş Yolu) üzere yola çıkarız. Edindiğimiz bilgiyi içselleştiririz. Artık yeniden doğmuşuzdur (Yeniden Doğuş). Öğrendiğimizi döndüğümüz sıradan dünyada kullanır (Ödülü Getirme) veya insanlarla paylaşırız. Sıradan dünyaya yepyeni biri olarak döneriz. Değişmişizdir. İşte Kahramanın Yolculuğu budur.

Şimdi sizi tarot kartlarıyla bir oyuna davet ediyor ve tarot kartlarının anlamlarını öğrenip bu yolculukta nerelere denk geldiklerini bulmaya çağırıyorum. İşte bir Maceraya Çağrı!

Bu oyunu ister hikâye anlatmak için, ister kendi kendinize bir iç yolculuğa çıkmak için oynayın. Seçim sizin.

Yaşam yolculuğunuzda tarot gibi rehberleriniz eksik olmasın.

Sevgiyle,

 

Kaynaklar:

Tarot ve Kahramanın Yolculuğu, Hajo Banzhaf, Barış İlhan Yayınevi

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Joseph Campbell, İthaki Yayınları

 

  

 

 

SİTEDE ARA

Go to top