Ne olmak istediğimiz, olmak istediğimiz durum, ne olduğumuzun kabulü ile mümkün desem…

Olmak istediğimiz şey, varmak istediğimiz yere o kadar kafa yoruyor ve olmayan şeyleri oldurmaya, bir o kadar yoruluyoruz ki, aslında ne Ol’duğumuz yok oluyor, değersizleşiyor, değersizleştiriyoruz... ne dersin?

Şu an neyim?

Kim’im?

Mevcutta var olan halim ne ve nasıl?

Yargısız, objektif, az/çok, iyi/kötü demeden, değişime, başka bir şey olmasına gerek olmayan bir benle tanıştım mı hiç acaba, tam olarak?

Yapıp yapamadıklarım, olup olamadıklarım, imkanlar ve imkansızlıklarım arasında ‘’Ben’’ olan şey, her şey, hepsi yok mu, burada değil mi?

Bir şey olmaya ya da olamadığıma o kadar odaklanıyorum ki, Ol’duğum halimdeki muazzamlığı kaçırıyorum... Ve sevdiklerim içinde aynısını hissediyor, hissettiriyorum.

Ol’maya çalışmayı yanlış anlıyoruz diyorum... Ol’mak, şu ve her anda, olduğumuz hal ve durumun farkındalığı, koşulsuz kabulü sadece.

Gerçekte bir şey olmaya çalışmayız, Ol’uruz zaten ve O’yuzdur aslında her zaman.

Yapmaya çalışmaz, kendimizi yaparken buluruz.

Hiçbir hal ve imkan/imkansızlık bizi Ol’acağımız halden alıkoyamaz.

"Şarkı söylemek istiyorum ama...’’  değil, söyleriz, yazmak istiyorum değil, yazarız, spor yapan biri olmak istiyorum değil, yaparız, resim yapan, dans eden, enstrüman çalan…

Neyi bekliyoruzdur ki?

Mühendis, tıp, mimarlık...

İçindeyizdir, okuyor öğreniyoruzdur, bu bizim doğalımız ya da değildir. İdeal etmeyiz, O oluruz, doğal olarak kendimizi içinde buluruz, içimizdekini buluruz.

Bir karşılık beklemez, alışverişte olmaz, hesap kitap yapmayız vee bahanelerin arkasına sığınamayız, taşar, bizi aşar, zamanı geldiğinde, kendimize, olduğumuz halimize izin verebildiğimizde...

Diğerlerinden, ne düşünüldüğünden, kimin bizden ne beklediğinden, nasıl görüneceğinden muaf olabildiğimizde, bunu hak görebildiğimizde ki bu, kendimizi görüp, anlayıp, kabul edebildiğimizde, seve-bildiğimizde... mümkün ancak.

Ve bunun yaşla, maddi durumla da bir ilgisi yok biliyorsun, duymuşsundur da tüm eski, yeni, ünlü gerçek hikayeleri... Su akar, yolunu bulur, imkanlar yaratılır ve Ol’anın karşısında hiç bir şey duramaz.

Sadece ideal etmekle, "Öyle olsun istiyoruum amaaa...’’  demekle de, hiç bir şey yoktan var olamaz ve var olan da gizli kalamaz.

Parlar...

Sevmeye,
Kabule,
Namaste.SİTEDE ARA

Go to top