Düşünce üretme yeteneğimiz dünyanın ve varoluşun neden var olduğuna kafa yormak için tasarlanmamıştır; yaratılmış olan bu muhteşem tasarımla -yani bedenlenmiş farkındalığımızla (bilincimizle)- dünyayı deneyimlemek için vardır…
 

Ve iyi haber şu ki; bu dünyada yaşadığın her içsel deneyim, tasarımında bir yükselişe sebep oluyor; yani tinsel deneyim kat sayın arttıkça bir üst "level"ı öte dünyaya gitmeksizin tadabiliyorsun.

Cismani olanın içinde rahmani bir an yaşadığında tasarımın adeta "update" oluyor.

Ve gelen her şeye yeni bir akılla, daha açık bir algı ile perdesiz, filtresiz bir perspektiften bakma şansına nail oluyorsun. Yaşadığınla bir olma deneyimi bu yolun sonunda mevcut. Perde öyle bir açılıyor ki en son perdenin içinde gördüğün her şeyin bir hiç olduğunu ve o hiçin aslen “HER ŞEY” olduğunu görüyorsun…

Varlık deneyimin tamamlandı sandığında:)... sanma: Her şey sandığımız kadar gerçek olsa da, yolun sonunda olsan da, mutlaka gidilecek biraz daha yol olduğunu hatırla!

"Oldum" deme, "Şu an oldum" de, "Şu ana vardım" de; çünkü olmak da anlık bir deneyim. Bir sonraki zamanda "Ol"acak çok daha başka tekamüller var. 

Buradalık, kendiliğindenlik, farkındalık, birlik, olabilirlik, değişebilirlik ve sonsuzluk; bunların hepsi bu yolda bir anahtar mahiyetinde.

Kullandığın anahtarların da özünün sen olduğunu hatırla. "Öz"ü ve evreni anlamak için kullandığın her fenomenin tabiatıyla kendi tabiatının aynılığını hatırla çünkü sen evrenin bir hafızasısın… 

 

Kendini hatırlarsan EVRENİ hatırlarsın.

 

Evrenin içinde açan bir çiçeksin, kendi zamanında en güzel versiyonuna varacaksın. Varlığını onurlandırıyorum…!

 

NAMASTE

SİTEDE ARA

Go to top