Meditasyon kişiye “olmayı” öğretir. İnsanın kendisini tüm seviyelerde bilmesi ve bilincin daha yüksek seviyelerini deneyimleyebilmesi için olan içsel bir yöntemdir.

Meditasyon ne değildir?

Meditasyon, herhangi bir dine ya da kültürel inançlara müdahale etmez. Meditasyon bir dini inanç ile karıştırılmamalı ve meditasyona herhangi bir dini tören dahil edilmemelidir. Bu kişinin kültürel ve dini öğretileriyle ve kişisel inançlarıyla gereksiz bir çatışma yaratır. Şayet bir öğretmen, meditasyona bir dini tören ya da ritüel dahil ediyorsa, en iyisi o öğretmenden öğrenmemektir.

Meditasyon kelimesi çeşitli dinlerde kullanılmakla birlikte, bunlar meditasyon kelimesinin esas anlamını taşımaz. Meditasyonun gerçek anlamı, dini insanların kullandıklarından çok daha farklıdır. Dünyanın farklı dini grupları, insanlara ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğine dair bir dizi kurallar verir; ancak nasıl “olunacağı” sorusu cevapsızdır.

İngilizce’de meditasyon kelimesi henüz yeterince açık değildir. İngilizce sözlükte, meditasyon, kelime anlamı olarak “derin düşünmek”, “üzerine düşünmek”, “dikkatle düşünmek” gibi anlamlarla yer alır. Fakat Sanskrit, Tibet, Çin ve Japon dillerinde meditasyon kelimesi çok açık bir şekilde “zihni rahatsız edici düşüncelerden arındırmak” olarak kullanılır. Meditasyon, kişinin hakikati idrak etmesini sağlayan bir yöntemdir. Kişinin varlığının maddesel, zimni ve en zimni hallerine giden içsel bir yolculuktur. 

Meditasyon nedir?

Meditasyonun amacı, kişiyi bilincin farklı tür ve seviyelerinin aktığı bilinç merkezine ulaştırmaktır. Meditasyon, zihni sakinleştirerek insanı ruhun derinliklerine doğru yönlendiren bir yöntemdir. İnsanın, kendini her seviyede tanımasını sağlayan başka bir eğitim yolu yoktur. Bunu yapabilen bir dini öğreti de mevcut değildir. Eğer ki bundan bahseden felsefi bir yaklaşım varsa, bu da yardımcı olamaz. Çünkü herhangi bir pratik uygulama ya da yönlendirme olmadığından tamamen teorik düzeyde kalır. Tüm insanların yaşamının amacı “kendini bilmek”tir. Bu da ancak, bizi içsel dünyamızın derinliğine doğru götüren bir metot ile mümkündür.  Dünyanın tüm büyük antik uygarlıkları meditasyon yöntemini bilirlerdi. Ancak modern insanlık, materyalizmin cazibesine kapılarak bunu unutmuş durumda. İşte bu kendi kendine yaratılan bir ıstıraptır.

Pek çok insan meditasyonu, dinin bir parçası zannettiği gibi; meditasyon ile tefekkür kelimelerini de karıştırırlar. Sözlükte “meditasyon” kelimesine bakıldığında, “tefekkür” olarak; “tefekkür” kelimesinin de “meditasyon” olarak tanımlandığını, sanki aralarında hiçbir fark yokmuş gibi yazıldığını görürüz. Ama aslında ikisi bambaşka şeylerdir.

Tefekkür, zihinde belirli bir fikir üzerine düşünmektir; ancak meditasyona oturan kişi, bir fikrin çeşitli yönleri üzerine düşünmez. Meditasyonda kişinin, değişmeyen ve sabit olan tek bir odak noktası vardır. Tefekkür için bir fikre ihtiyaç varken, meditasyonu öğrenmek için bir konsantrasyon nesnesi gerekir.

Meditasyon, zihnin ne kadar dağınık ve ne kadar konsantre olduğu hakkında bilgi verir. Konsantraston, meditasyon sürecinin kritik bir aşaması olmasına rağmen, esasında meditasyondan farklıdır. Konsantrasyon zihni tek bir şeye odaklamak, dikkati daraltmaktır. Meditasyon ise genişlemektir. Ancak zihin dağınık ve bölünmüş ise genişletilecek bir şey de yoktur. Konsantrasyon olmadan, meditasyon mümkün değildir. Bazı meditasyon okulları, insanları memnun etmek adına, meditasyon için özel bir şey yapmaya gerek olmadığını söyler. Ancak bu yanlış ve zarar verici bir yönlendirmedir. Çünkü konsantrasyon olmadan, zihni tek bir noktaya ve tek yönlü olarak içsel dünyaya yönlendirmek mümkün değildir.

Meditasyon, hipnoz da değildir. Hipnozda kişinin zihni belirli bir süreliğine, bir başkası tarafından kontrol altına alınır, o zaman da kişi kendisi olamaz. Meditasyon ise dışarıdan yönlendirme yapan herhangi birine bağlı olmadığı; kişinin tamamen özerk olduğu içsel bir çalışma yöntemidir.

Meditasyonun amacı insanı birliğe ulaştırmak, yani hepimizin aynı havayı soluduğu, size ve bana aynı yaşam gücünü veren tek bir ev sahibinin olduğu gerçeğini fark ettirmektir. Meditasyonda kişi, yaşamın birliğinin, tüm çeşitliliğin içindeki birliğin farkına varmasını sağlayan süreci öğrenir. Bir başka deyişle meditasyon bölmek yerine birleştiren; farkındalığımızı daraltmak yerine genişleten içsel bir uygulamadır.

Yazan     : Swami Rami
Çeviren.  : Şükran Karaduman
Kaynakça: https://www.gurudwaraashram.com/hakkimizda/spiritual-rehberlerimiz/swami-rama-dan/247-meditasyon-nedir-ve-ne-degildir

 

 

SİTEDE ARA

Go to top