Bölüm 1 : Nefes Almayı Yeniden Öğrenmek

Hayatla ilk temasımız nefesimiz ; gözlerimizi ilk açtığımız andan, kapatacağımız ana kadar sürekli nefesimiz ile devinim içindeyiz. Günlük koşuşturmacalar içinde nefesimiz aracılığı ile hayatla kurduğumuz ilişki de sürekli değişim halinde; öfkelendiğimizde hızlı ve kesik, korktuğumuzda kısa ve sığ, gevşediğimizde ciğerlerimiz dolusu bir "OH!"nefesi çekeriz. Hayatımızın akışı, yoğunluğu ile duygularımız adeta nefesimizi esir alır. Dış dünyadan gelen uyarılar sinir sistemimizi sürekli bir savaş ya da kaç döngüsünde tutarken, bir sonraki zafere kadar nefesleri tutarız.

Ne kadar yorucu ! Hayatın anlamı savaşmak olmamalı oysa...

Farkındalığımızı nefesimize getirmek bilincimizi bu bitmek bilmeyen devinimden kısa süreliğine de olsa özgür bırakarak bizi merkeze geri taşıyabilir. Terapilerde de oldukça sık kullanılan nefesin şifa etkisi, yoga alanında binlerce yıldır bilinmekte. Öyle ki yoganın 8 sacayağından biri tamamen nefesi disipline etmeye adanmış : Pranayama.

Pranayama, etimolojik olarak "prana"; hayat gücü ve "ayama" yani disiplin ya da kontrol anlamlarını içeriyor. Yoga disiplininin temel taşlarından biri olan hayat gücünün nefes yolu ile kontrolü, yani pranayama, yakın zamanlarda bilimsel çevrenin de oldukça ilgisini çekmeye başladı. Pranayama'nın özellikle nörofizyolojik etkileri bir çok klinik araştırmaya konu olacak kadar ciddiye alınıyor.
Yapılan araştırmaların birinde inme geçirmiş ve beyin hasarı olan hastalarda düzenli nadi shodana (unilateral breathing : UNB) uygulaması beynin, odaklanma, duygu durumu ve fiziksel oryantaston gibi fonskiyonlarının geri kazanımını ölçülebilir oranda hızlandırdığı gözlenmiş.

Sadece beyin hasarı yaşayan hastalarda değil, kardiovasküler rahatsızlıklar çeken bireylerde de pranayama uygulamalarının faydaları saptanmış. Astım hastalarının solunum kapasitelerinin artmasında, ataklarının sıklığının azalmasında, KOAH hastalarının semptomlarının hafiflemesinde ve aktivitelerinin artmasında pranayama'nın düzenli uygulanmasının etkili olduğu saptanmış.

Saydığımız bu çok ciddi rahatsızlıkların iyileştirilmesinde elbette sadece pranayama kullanılmamış. Ancak tamami ile yan etkisiz ve ulaşılabilir olan bir tekniğin tıbben de klinik alanda ölçülebilir iyileşmeler sağlaması oldukça önemli bir kazanım gibi duruyor.


Devam edecek

Referanslar :
Exploring the Therapeutic Benefits of Pranayama (Yogic Breathing): A Systematic Review ; Jayawerdana et al.
Exploring the Benefits of Unilateral Nostril Breathing Practice Post-Stroke: Attention, Language, Spatial Abilities, Depression, and Anxiety; Marshall et al.
Yoga breathing through a particular nostril increases spatial memory scores without lateralized effects. ; Naveen KV et al.
Sudarshan Kriya yogic breathing in the treatment of stress, anxiety, and depression: Part I— neurophysiologic model. ; Brown RP, Gerbarg PL.SİTEDE ARA

Go to top