Nadiler - Yogada Derinleşmek

Çoğu yoga öğretmeni, büyük bilge Patanjali'nin Yoga Sutrasını, sekiz kollu sistemini bilir ama Patanjali'nin Yoga Sutrasının yoga dilini tanımlayan bir Hint felsefesi olan Samkhya'ya dayandığı az bilinir. Samkhya'yı anlamak biz yoga eğitmenlerinini, yoga pratiğimizde yeni farkındalık düzeylerine taşıyabilir.

Bugün, yoga ve terimlerine ilişkin anlayışımız, orijinal anlamların çoğundan sapmıştır. O yüzden katman kayman olan, derinleştikce yeni bilinmezliklerle dolu olan Yoga felsefesine karşı üzerimize düşenin bilgilenmek oldugunu düşünüyorum ve bunu her fırsatta, hem kendime hem çevremdekilere hatırlatmaya çalışıyorum.

Yoga uygulayıcıları olarak, sınırlı anlayışımıza uyması için yoga dilinin anlamını bükmemeye dikkat etmeliyiz. Bunun yerine kendimizi genişletmemiz için, anlayışımızı ve bilgimizi derinleştirmemiz gerekiyor. Samkhya'yı incelemeye başladığımızda yoganın özüne dokunuyoruz. Hayatımızın en büyük gizemini - kendimizi çözmeyi öğrenirken, Samkhya'yı çalışmanın kişisel sevinci derinden heyecan verici ve dönüştürücüdür. Samkhya felsefesi, ölümlü varoluşun en düşük seviyesinden en yüksek ebedi bilinç ve ruh seviyesine kadar varlığımızın her parçasını sistematik olarak deşifre eder. Samkhya'daki yolculuk üç süreçten geçer: okuma (terminolojiyi ve felsefeyi anlama), tefekkür ve meditasyon (felsefeyi anlama ve hissetme) ve yoga pratiği (anlayışımızın otantik deneyimle sonuçlanması için felsefeyi uygulama). Samkhya, yoga öğretmenleri olarak yoganın dilini ve içerdiği gücü anlamamıza yardımcı olabilir. Öğretimimizin, öğrencilere kendi içlerinde daha derine inmeleri için ilham verebilecek yeni bir boyut kazanmalarına yardımcı olabilir.

Samkhya, Hindistan'ın altı ana felsefesinden biridir. Başlangıçta Sanskritçe yazılmış olan Samkhya, makrokozmosu ve mikrokozmosu oluşturan temel unsurları ortaya çıkararak insan varoluşunun tüm yelpazesini tanımlar. Samkhya, bize fiziksel bedeni oluşturan kaba unsurlardan zihin ve bilincin daha ince unsurlarına kadar bedenin, zihnin ve ruhun bileşenlerini öğretir. Samkhya her bir elementi adlandırır, bize onun işlevini öğretir ve bize her elementin diğerleriyle olan ilişkisini gösterir. Etkili bir insan haritası sunar.

Samkya’nın beş elementi olan toprak (bhūmi), su (jala), ateş (agni), hava (pavan) ve boşluk (akaş) bedenin farklı noktalarının niteliğini belirlerler.

Samkya'ya dayanarak Hatha Yogada Prana hava elementinin bir fonksiyonu olarak tarif edilir. Sudan çok havaya, havanın da hareketlisi olduğu için de rüzgara benzetilen Prana için biz yoga hocaları  “iç nefes” tabirini kullanırız.

“Simdi Yeni bir kavram. NADILER “

Bu bedenimize giren Prana, iç nefes, nadi adı verilen kanallar içinde bedende dolaşır... Nadileri çok gelişmiş ve çok ince bir sinir sistemi olarak düşünebiliriz. Bedenin, hücrenin, hücre çekirdeğinin her bir noktasına ulaşan muazzam bir iletişim ağı oluşturur nadiler. Kimi  metinlerine göre sayısı 72.000’i bulan nadilerin sadece on üç tanesi bizim için onemli.

Bu on üç içinde ise üç tanesi esaslıdır ki, ilk yıllarda bu üçünün farkına varmak bize Hatha Yogayı hissetmek için bol bol imkan sağlar.

Üç esas nadi, sağ burun deliğinden başlayıp omurganın sağ tarafı boyunca merkez kanda’ya inen güneş kanalı Pingala, sol burun deliğinden başlayıp omurganın sol yanı boyunca yine merkez kandaya inen ay kanalı İda,  omurganın (hatta omuriliğin) tam ortasından geçtiği varsayılan ve iki kaşın arasından başlayıp yine merkez kanda’ya inen Şuşumna kanalı. Şuşumna biz dünyevi insanlarda baştan kapalı bir kanal, bizi hayatta tutan şey ise dış nefes ile işbirliği içinde çalışan iç nefes Prana’nın İda ve Pingala içindeki akışının muntazamlığı. 

Hatha Yoga sisteminde fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlık Prana’nın nadiler içindeki akışına bağlanır. Prana bir yerde tıkanıyorsa eğer, orada sağlık sorunları belirir. Prana‘nın nadi içindeki akışını tıkayan şeyler duruş ve beslenme bozuklukları gibi fiziksel bedene has sorunlar da olabileceği gibi, takıntılar, nefret, kin, inat, karamsarlık gibi zihinsel/duygusal durumlar da Prananın  kanallar içinde akışını tıkayabilir. Buralarda tıkanıklık olunca sağlık sorunları yaşamaya başlarız.

Şimdi bu bilgiler ışığında derin bir nefes alın ve bu nefes ile içinize dolan prananın bedeninizde dolaştığını hissedin... Nadiler aracılığıyla bedenin her bir noktasına dolan pranayı hissedin, ya da sadece gözünüzde canlandırın. Ve sonra tekrar bir nefes alın ve tüm bu farkındalık ile aldığınız nefes için kendinizi kutlayın...

NamasteSİTEDE ARA

Go to top